Artykuły BHP - KamexArtykuły BHP - Kamex

Urządzenie gaśnicze sprzętu elektronicznego UGS-2X

Urządzenie gaśnicze sprzętu elektronicznego UGS-2X
Marka: Inna
Cena (netto / brutto): 189.38 zł / 232,94 złUrządzenie gaśnicze układów elektronicznych znajduje szczególne zastosowanie do zabezpieczenia przeciwpożarowego układów, urządzeń i podzespołów elektronicznych np. komputery, sprzęt RTV, rozdzielnie i szafy sterownicze.

Urządzenie to z powodzeniem można stosować w miejscach, gdzie znajdują się urządzenia i aparatura precyzyjne, ponieważ dwutlenek węgla nie powoduje zatarcia ich części ruchomych.

Działanie gaśnicze dwutlenku węgla polega na oziębieniu palących się materiałów oraz zmniejszeniu stopnia nasycenia mieszaniny palnej tlenem.

Urządzenia tego nie zaleca się stosować na wolnym powietrzu, gdyż bardzo szybko spada stężenie gaśnicze CO2.

Urządzenie gaśnicze zbudowane jest ze zbiornika stalowego, który zakończony jest zaworem pozwalającym na uwolnienie środka gaśniczego.

Do zaworu podłączony jest wąż sztywny zakończony dyszą osłoniętą tubą.

Wąż pozwala na łatwe skierowanie środka gaśniczego na pożar.

Urządzenia ciśnieniowe spełniają wymagania Dyrektywy: 97/23/EC.

Dane techniczne Urządzenia Gaśniczego
Masa całkowita ok. 7 kg
Masa środka gaśniczego 2 kg
Rodzaj środka gaśniczego dwutlenek węgla CO2
Czas działania min. 6 s
Ciśnienie próbne zbiornika 310 bar
Zakres temperatur stosowania od -20 st.C do +60 st.C

© KAMEX Sp. z o.o.
wykonanie: Szwedserwis